PARTNERZY 

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją pandemii nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak rozwiną się sprawy i czy stypendia rozpoczną się w przewidywanym terminie. Do tej pory nie dostaliśmy jednak informacji o zmianie terminów rekrutacji, więc wszystkie podane daty są obowiązujące.

(4.04.2020)

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2020/2021

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STYPENDIA 2020/2021

  

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI, POZORNIE BŁAHYMI BŁĘDAMI, JAKIE POPEŁNIAJĄ APLIKUJĄCY PODCZAS WYPEŁNIANIA FORMULARZA, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KRÓTKIM
PRZEWODNIKIEM (FAQ)

 

Uprzejmie informujemy, że 1 MARCA 2020 rozpocznie się rekrutacja na STYPENDIA DO CHIN z puli Confucius Institute Headquarters/Hanban na rok akademicki 2020/2021.
Z rekomendacji Instytutu Konfucjusza UAM można ubiegać się o następujące rodzaje stypendiów:

DTCSOL - Stypendium doktoranckie na kierunku: Nauczanie języka chińskiego jako obcego (Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)

MTCSOL – Stypendium magisterskie na kierunku: Nauczanie języka chińskiego jako obcego (Master's Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages);

BTCSOL – Stypendium licencjackie na kierunku: Nauczanie języka chińskiego jako obcego (Bachelor's Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages);

Stypendium roczne;

Stypendium semestralne;

Stypendium 4-tygodniowe.


Procedura rekrutacyjna, podobnie jak w poprzednich latach przeprowadzana jest online, dlatego osoby zainteresowane powinny zarejestrować się na stronie http://cis.chinese.cn, założyć tam konto, wypełnić formularz aplikacyjny, wybrać Instytut Konfucjusza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako instytucję rekomendującą oraz załączyć skany wymaganych dokumentów zgodnie z podanymi instrukcjami. Szczegółowy opis procedury oraz zasady i warunki przyznawania stypendiów znajdą Państwo poniżej.

OSTATECZNE TERMINY WYSŁANIA DOKUMENTÓW DO INSTYTUTU  

10 kwietnia – dla programów rozpoczynających się w lipcu (stypendium miesięczne)

10 maja – dla programów rozpoczynających się we wrześniu 2020 (stypendia magisterskie, licencjackie, roczne, półroczne)

10 listopada – dla programów rozpoczynających się w marcu 2020 (stypendia półroczne)

Następujące dokumenty należy wysłać w formie elektronicznej na adres: kongzi@amu.edu.pl :

 • Wypełniony i podpisany formularz podania do Instytutu Konfucjusza UAM w Poznaniu z prośbą o rekomendację na stypendium. [do pobrania: DOC PDF]
 • Wypełniony formularz aplikacyjny. (Po zakończeniu rejestracji online można go ściągnąć w formacie PDF.)
 • Dyplom (najwyższy uzyskany) oraz transkrypcję ocen.
 • Certyfikat egzaminu HSK i HSKK
 • Listy polecające oraz zobowiązanie (dla MTCSOL).
 • Skan paszportu (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi).
 • Wymagane dokumenty należy złożyć w języku chińskim lub angielskim.

 

Aplikujący o stypendium nie mogą posiadać chińskiego obywatelstwa, powinni być w wieku od 16-35 lat (kandydaci na stypendium magisterskie MTCSOL poniżej 45 lat, a aplikujący na stypendium licencjackie BTCSOL poniżej 25 lat) oraz w dobrej kondycji zdrowotnej.

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA NA STYPENDIA INSTYTUTU KONFUCJUSZA NA ROK 2020/2021

RODZAJE STYPENDIÓW

 • Stypendium doktoranckie DTCSOL

Stypendium obejmuje cztery lata akademickie.

Rozpoczyna się we wrześniu 2020 roku.

Aplikujący powinien:

 • Posiadać tytuł magistra (kierunków: Nauczanie języka chińskiego jako obcego, Językoznawstwo lub innego kierunku związanego z edukacją)
 • Otrzymać co najmniej 200 punktów z egzaminu HSK 6 oraz co najmniej 60 punktów z egzaminu HSKK na poziomie zaawansowanym
 • Posiadać ponad dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka chińskiego lub pokrewnych dziedzinach
 • Priorytet w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które po ukończeniu studiów mają zagwarantowane stanowisko pracy w instytucji dydaktycznej (wymagane jest potwierdzenie od przyszłego pracodawcy).
 • Stypendium magisterskie MTCSOL

Stypendium obejmuje dwa lata akademickie.

Rozpoczyna się we wrześniu 2020 roku.

Aplikujący powinien:

 • Posiadać tytuł licencjata lub jego ekwiwalent
 • Otrzymać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK 5 oraz co najmniej 60 punktów z egzaminu HSKK na poziomie średniozaawansowanym
 • Priorytet w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które po ukończeniu studiów mają zagwarantowane stanowisko pracy w instytucji dydaktycznej (wymagane jest potwierdzenie od przyszłego pracodawcy).

3) Stypendium licencjackie BTCSOL

Stypendium obejmuje cztery lata akademickie.

Rozpoczyna się we wrześniu 2020 roku.

Aplikujący powinien:

 • Posiadać dyplom ukończenia szkoły średniej.
 • Otrzymać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK 4 oraz co najmniej 60 punktów z egzaminu HSKK na poziomie średniozaawansowanym

4) Stypendium roczne

Stypendium przeznaczone dla studentów Instytutu Konfucjusza, zagranicznych nauczycieli języka chińskiego, studentów sinologii, osób z wysokimi wynikami egzaminu HSK.

Studenci międzynarodowi, którzy obecnie studiują w Chinach NIE MOGĄ otrzymać stypendium.

Stypendium obejmuje jeden rok akademicki (11 miesięcy) i rozpoczyna się we wrześniu 2020. 

a)  Aplikujący, chcący studiować na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcego powinien:

 • Otrzymać co najmniej 270 punktów z egzaminu HSK 3
 • Przedstawić wynik egzaminu HSKK

Program tego stypendium skierowany jest do nauczycieli chińskiego i studentów kierunków związanych z językiem chińskim, którzy przygotowują się do studiów magisterskich na kierunku Nauczanie chińskiego jako języka obcego.

 1. b) Aplikujący chcący uczyć się na kierunku  Literatura chińskaHistoria Chin bądź Filozofia chińska poziom zaawansowany powinien :
 • Otrzymać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK 4 oraz co najmniej 60 punktów z egzaminu  HSKK na poziomie średniozaawansowanym.

Program tego stypendium skierowany jest do studentów i pracowników naukowych prowadzących badania w dziedzinie sinologii oraz do osób chcących w przyszłości zawodowo zajmować się tłumaczeniami.

 1. c) Aplikujący chcący uczyć się na kierunku Nauka Języka Chińskiego powinien:
 • Otrzymać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK 3.
 • Priorytet w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które przedstawią wynik egzaminu HSKK.

5) Stypendium semestralne

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które wcześniej nie studiowały w Chinach. Stypendium obejmuje jeden semestr akademicki (5 miesięcy). Naukę rozpocząć można we wrześniu 2020 lub marcu 2021.

Aplikujący posiadający wizę studencką  X1 lub X2 nie otrzymają stypendium.

 1. a) Aplikujący chcący studiować na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcego, Literatura chińskaHistoria Chin bądź Filozofia chińskapowinien:
 • Otrzymać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK 3.
 • Przedstawić wynik egzaminu HSKK.

Program tego stypendium skierowany jest do studentów i pracowników naukowych zajmujących się propagowaniem języka chińskiego.

 1. b) Aplikujący chcący uczyć się na kierunku Medycyna chińska i kultura Taiji powinien:
 • Wymagane jest przedstawienie wyniku egzaminu HSK. Priorytet w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które przedstawią również wynik egzaminu HSKK.

Program tego stypendium skierowany jest do osób zainteresowanych popularyzowaniem kultury chińskiej, które mają ku temu odpowiednie kwalifikacje.

6) Stypendium 4-tygodniowe

Stypendium przeznaczone przede wszystkim dla studentów Instytutu Konfucjusza, osób z wysokimi wynikami egzaminu HSK, wyróżniających się uczniów Instytutu Konfucjusza, którzy wcześniej nie studiowali w Chinach.

Stypendium 4-tygodniowe organizowane jest przez Instytut Konfucjusza dla grupy 10 - 15 uczestników w porozumieniu z instytucją goszczącą, za zgodą Hanbanu.

UWAGA

Uniwersytetem partnerskim IK w Poznaniu jest Tianjin University of Technology (天津理工大学), dlatego wszyscy aplikujący na stypendium 4-tygodniowe będą kierowani WYŁĄCZNIE na ten uniwersytet.

Organizowane będzie w dwóch terminach: w  lipcu i grudniu 2020 roku.

Aplikujący posiadający wizę studencką  X1 lub X2 nie otrzymają stypendium.

 1. a) Aplikujący chcący wziąć udział w kursie Medycyna chińska i kultura Taiji, Język chiński (plus doświadczenie mieszkania z chińską rodziną), Specjalny kurs 4-tygodniowy dla uczniów Instytutów Konfucjusz powinien:
 • mieć zdany egzamin HSK i dostarczyć jego wyniki.

 7) Stypendium kooperacyjne

Stypendium kooperacyjne między CIH (Confucius Institute Headquarters) a instytucjami przyjmującymi.

CIH ustanowiło stypendium we współpracy z niektórymi instytucjami przyjmującymi. Stypendium na jeden rok akademicki, stypendium magisterskie MTCSOL i stypendium licencjackie BTCSOL będą rejestrowane przez odpowiednie instytucje zgodnie ze standardami określonymi w niniejszym przewodniku. Stypendium na „Chiński + Kształcenie zawodowe” będzie zapisywane zgodnie ze standardami ogłoszonymi przez odpowiednie instytucje w systemie stypendialnym International Chinese Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship Application System (kategorie i limity rejestracyjne odpowiednich instytucji są wymienione w Załączniku 3).

Stypendium kooperacyjne między CIH a wydziałami edukacyjnymi i uniwersytetami innych krajów. Metody rekrutacji, kwoty i formy wsparcia w ramach tego stypendium zostaną zaktualizowane na stronie internetowej stypendium Międzynarodowego Nauczyciela Języka Chińskiego (Instytut Konfucjusza).

Laureaci finału konkursu "Chiński Most"  powinni zalogować się w systemie International Chinese Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship i przedstawić dokumenty odpowiednim instytucjom przyjmującym. W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się pod podanym adresem: chinesebridge@hanban.org.

W sprawie programów studiów i kursów, prosimy kontaktować się BEZPOŚREDNIO z instytucją goszczącą.

Instytucja przyjmująca ma prawo wymagać rozmowy kwalifikacyjnej z aplikującym.

Od beneficjentów stypendium Instytutu Konfucjusza wymagane będzie podejście do określonych egzaminów celem weryfikacji postępów w nauce, patrz: METODY ROCZNEJ EWALUACJI STYPENDYSTÓW INSTYTUTU KONFUCJUSZA (Annual Appraisal Procedures of Confucius Institute Scholarship).

Osoby, które nie zarejestrują się na czas, nie przejdą wymaganej oceny stanu zdrowia, porzucą naukę w czasie jej trwanie i/lub będą zawieszone w szkole zostaną pozbawione stypendium.

PROCES REKRUTACJI


Procedura przyjmowania i wyniki rekrutacji na stypendium Instytutu Konfucjusza znajdują się na stronie http://cis.chinese.cn.

Aby aplikować na stypendium proszę zalogować się na stronie Instytutu Konfucjusza (http://cis.chinese.cn), zarejestrować się, wypełnić formularz online i przesłać zeskanowane dokumenty do Instytutu Konfucjusza UAM.

Instytuty Konfucjusza (i Klasy Konfucjańskie) w różnych krajach, chińskie centrum testów językowych oraz wydziały edukacyjne i kulturalne chińskich ambasad i konsulatów oraz instytucje przyjmujące w Chinach są instytucjami rekomendującymi oraz odpowiedzialnymi za rekrutację na stypendia, selekcję kandydatów, sprawdzanie dokumentów aplikacyjnych, kontakt z instytucjami przyjmującymi oraz dostarczenie dokumentów osób aplikujących do instytucji przyjmujących.

Gdy materiały aplikacyjne zostaną zweryfikowane pozytywnie przez wydział stypendialny Hanbanu, instytucja przyjmująca dokona wyboru kandydatów i przekaże do Hanbanu listę wybranych osób.

Hanban zorganizuje panel ekspertów celem przeprowadzenia oceny kandydatów oraz ich ostatecznego wyboru.

Lista beneficjentów stypendium zostanie ogłoszona najpóźniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem chińskiego roku akademickiegoHanban poinformuje o wynikach instytucje goszczące, które następnie będą kontaktować się z beneficjentami stypendium.

Osoby, które otrzymały stypendia i instytucje, które mają gościć stypendystów muszą potwierdzić przyjazd. Następnie należy wydrukować znajdujące się online zaświadczenie o otrzymaniu stypendium.

Aby móc skorzystać z przyznanego studentowi stypendium Instytutu Konfucjusza, należy zarejestrować się w określonym terminie na swojej uczelni.

 

DOKUMENTY DLA APLIKUJĄCYCH NA STYPENDIUM KONFUCJUSZA

Instytucje rekomendujące oraz goszczące powinny sprawdzić zgodność wszystkich dokumentów z wymaganiami oraz sprawdzić zgodność imienia aplikującego, jego obywatelstwa oraz stałego adresu na paszporcie. Jeżeli powyższe dokumenty nie są w wersji chińskiej lub angielskiej, wymagane jest tłumaczenie notarialne dokumentów.

 1. DLA WSZYSTKICH APLIKUJĄCYCH
 • Skan strony paszportu ze zdjęciem. Kandydaci poniżej 18 roku życia powinni złożyć dokumenty informujące, kto będzie ich prawnym opiekunem w Chinach.
 • Wyniki ważnego HSK i HSKK (uwaga! termin ważności 2 lata!)
 • List polecający podpisany przez kierownika instytucji rekomendującej (z zaznaczeniem czy aplikujący jest studentem Instytutu Konfucjusza lub innej uczelni. Nauczyciele języka chińskiego powinni dostarczyć list polecający od pracodawcy oraz referencje).
 1. DLA APLIKUJĄCYCH NA STYPENDIA KOŃCZĄCE SIĘ ZDOBYCIEM STOPNIA NAUKOWEGO
 • Dyplomy (najwyższe uzyskane) oraz transkrypcje ocen. Tłumaczenia dyplomów kształcenia wyższego oraz zaświadczenia o studiach.
 • Aplikujący o stypendium MTCSOL oraz stypendium roczne + MTCSOL są zobowiązani dostarczyć 2 listy referencyjne od dwóch pracowników naukowych. Kandydaci  pracujący na stanowisku nauczyciel języka chińskiego są proszeni o dostarczenie umowy o pracę oraz  listu rekomendacyjnego wystawionego przez instytucję zatrudniającą.

III. INSTYTUCJE PRZYJMUJĄCE POINFORMUJĄ, JEŚLI WYMAGANE BĘDĄ DODATKOWE DOKUMENTY.

 

WARUNKI FINANSOWE STYPENDIÓW KONFUCJAŃSKICH 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 stypendium konfucjańskie pokrywa:

 • czesne uczelniane,
 • zakwaterowanie,
 • kieszonkowe (nie dotyczy stypendystów stypendium 4- tygodniowego)
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Czesne uczelniane pokrywa koszta nauki na uczelni, która przyjęła danego stypendystę. Ponadto finansuje także wydarzenia kulturalne organizowane przez uniwersytet oraz opłatę za egzamin HSK i HSKK (dla stypendystów stypendium rocznego raz w trakcie trwania roku akademickiego, a dla stypendystów stypendium semestralnego raz w semestrze). Stypendium nie obejmuje materiałów edukacyjnych oraz biletów wstępów do atrakcji turystycznych.

Zakwaterowanie obejmuje opłatę za akademik danej uczelni, przeważnie w pokoju dwuosobowym. Stypendysta może również zdecydować się na zamieszkanie poza kampusem (za zgodą uczelni). W takim wypadku uczelnia wypłacać będzie 700 yuanów miesięcznie na osobę (uczelnia może wypłacać powyższą kwotę raz w miesiącu lub całość raz na kwartał).

Kieszonkowe wypłacane będzie przez daną uczelnię co miesiąc. Beneficjenci stypendiów licencjackiego BTCSOL, rocznego i semestralnego otrzymywać będą 2500 yuanów miesięcznie, natomiast beneficjenci stypendium magisterskiego MTCSOL na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcego otrzymywać przysługuje 3000 yuanów miesięcznie.

W każdym semestrze należy stawić się w określonym przez dana uczelnie dniu rejestracji i przejść przez procedury rejestracyjne, w przeciwnym wypadku stypendysta pozbawiony zostanie stypendium.

Status rekrutacji oparty jest na semestrze instytucji przyjmującej. Studenci, którzy są przyjęci do 15 dnia miesiąca (z tym dniem włącznie) są upoważnieni do pełnego miesięcznego stypendium. Studenci, którzy są przyjęci po 15 dniu miesiąca otrzymają tylko połowę stypendium.

Stypendium w miesiącu ukończenia nauki zostanie przydzielone pół miesiąca później, po potwierdzeniu przez instytucje przyjmującą statusu ukończenia nauki.

W trakcie semestru stypendium zostanie zawieszone na czas nieobecności studentowi, który z powodów osobistych jest nieobecny (wyjedzie z Chin) na dłużej niż 15 dni (nie wliczając świąt ustawowych i ferii zimowych). Stypendium zostanie zawieszone (nie będzie dłużej przyznawane), jeżeli student wyjedzie lub zrezygnuje z powodów osobistych.

Kompleksowe ubezpieczenie medyczne jest zapewnione przez instytucje przyjmującą zgodnie z przepisami odnośnie międzynarodowych studentów. Opłata za ubezpieczenie dla stypendiów 4-tygodniowych wynosi 160 yuanów, półrocznych 400 yuanów, a rocznych i dłuższych wynosi 800 yuanów na osobę rocznie.

Beneficjenci stypendium rocznego i stypendium na jeden semestr są zobowiązani do wzięcia udziału w egzaminie z języka chińskiego, przed ukończeniem stypendium. Koszty są zwracane przez instytucję przyjmującą.

W każdym semestrze formularze rejestracyjne nowych i kontynuujących naukę stypendystów, raporty dotyczące utraty stypendium lub wstrzymania wypłaty kieszonkowego ect. należy dostarczyć jednostce ds. egzaminów i stypendiów Hanbanu w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru.

 

METODY ROCZNEJ EWALUACJI STYPENDYSTÓW INSTYTUTU KONFUCJUSZA

Dla zapewnienia jak najlepszej efektywności przyznawanych przez Instytut Konfucjusza stypendiów oraz dodatkowej motywacji stypendystów, sformułowane zostały poniższe zasady przeprowadzania rocznej ewaluacji beneficjentów stypendium Instytutu Konfucjusza.

Roczna ewaluacja dotyczyć będzie stypendiów, których czas trwania jest dłuższy niż jeden rok. Stypendia, które podlegać będą kontroli to:

Stypendium magisterskie

Stypendium  licencjackie

Roczna ewaluacja przeprowadzana będzie począwszy od drugiego roku nauki i decydować będzie o tym, czy stypendysta będzie mógł kontynuować pobieranie stypendium w następnym roku.

Instytucja przyjmująca powinna dokładnie ocenić wyniki w nauce, umiejętności językowe i ocenić całokształt pracy (zgodnie z poniższymi wytycznymi),  a także przedstawić wszelkie uwagi i sugestie dotyczące stypendysty. Na tej podstawie instytucja przyjmująca podejmie decyzję czy student pobierać będzie stypendium pełne, częściowe czy wypłacanie stypendium zostanie przerwane.

Osoby, którym z jakiś powodów zatrzymano stypendium lub otrzymywały stypendium częściowe, mają szansę na wznowienie otrzymywania stypendium lub zmianę wypłacanego stypendium z częściowego na pełne, pod warunkiem, że w kolejnym roku otrzymają wynik na poziomie 80 lub 85 punktów.

Instytucje goszczące laureatów „Chińskiego Mostu”, w tym studentów studiów magisterskich, licencjackich i doktorskich, zobowiązane są do dopasowania programów kursów tak, aby były zgodne z wytycznymi dotyczącymi rocznej ewaluacji.

Wyniki w nauce: kontroli poddane zostaną wyniki egzaminów końcowych po pierwszym semestrze i wyniki egzaminów śródsemestralnych przeprowadzanych w drugim semestrze. Aby dalej otrzymywać stypendium pełne należy uzyskać średni wynik na poziomie 85 punktów (pod uwagę brana będzie średnia wyników z poszczególnych przedmiotów).  Beneficjent stypendium częściowego musi uzyskać średni wynik na poziomie 80 punktów, przy czym wyniki maksymalnie dwóch przedmiotów mogą być poniżej 80 punktów.

Umiejętności językowe beneficjenta stypendium muszą osiągnąć podane poniżej poziomy:

Beneficjenci stypendium magisterskiego na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcy: HSK 6 – powyżej 180 punktów, HSKK poziom średniozaawansowany – powyżej 70 punktów.

Beneficjenci stypendium licencjackiego:

Pierwszy egzamin: HSK 5 – powyżej 180 punktów

Drugi egzamin: HSK 5 –  powyżej 240 punktów

Trzeci egzamin: HSK 6 – powyżej  180 punktów

Co roku muszą podchodzić do egzaminu HSKK poziom średniozaawansowany. Wyniki stypendysty będą opiniowane.

Ocena za całokształt pracy. Na tę ocenę składają się: miejsce w rankingu wyników w nauce, postawa i zachowanie studenta oraz frekwencja. Aby nadal pobierać stypendium pełne, stypendysta musi otrzymać ocenę na poziomie „wybitny” (powyżej 85 punktów). Dodatkowo studenci studiów magisterskich na kierunku Nauczanie chińskiego jako język obcy muszą ponownie dostarczyć Letter of commitment (napisany w języku chińskim).

W poniższych sytuacjach stypendium przestanie być wypłacane:

 • Jeśli stypendysta dopuści się złamania chińskiego prawa, regulaminu uczelni lub wymierzona zostanie mu kara dyscyplinarna.
 • Jeśli średnia wyników ze wszystkich przedmiotów stypendysty nie osiągnie poziomu 80 punktów.
 • Jeśli stypendysta zmieni uczelnię lub przerwie naukę.
 • Jeśli stypendysta nie weźmie udziału w corocznej ewaluacji.
 • Jeśli stypendysta bez usprawiedliwienia nie podejdzie do egzaminów HSK i HSKK lub jego wyniki nie osiągną wymaganego poziomu.

 

PROCEDURA EWALUACJI

 • Instytucja przyjmująca jest zobowiązana dostarczyć wszystkim stypendystom zobligowanym do wzięcia udziału w rocznej ewaluacji szczegółowe informacje dotyczące egzaminów oraz stworzyć odpowiednie warunki egzaminacyjne dla studentów biorących udział w egzaminie HSK i HSKK.
 • Instytucja przyjmująca powinna zalogować się do systemu stypendialnego Instytutu Konfucjusza (http://cic.chinese.cn) , a następnie ściągnąć dokument „Formularz rocznej ewaluacji stypendystów Instytutu Konfucjusza”, który należy rozesłać do studentów celem wypełnienia.
 • Instytucja przyjmująca zobowiązana jest do opublikowania wyników ewaluacji i do 20.06 roku przekazać wszystkie dokumenty, w tym informacje o stypendiach częściowych i zatrzymaniu wypłat, Hanbanowi.
 • Na podstawie otrzymanych materiałów Hanban wystosuje odpowiednie uwagi i do dnia 15.07 roku przekaże je odpowiednim instytucjom.

Następnie ogłoszona zostanie lista stypendystów, a osoby, których stypendia zostały wstrzymane zostaną poinformowane przez instytucję przyjmującą. Poinformowane zostaną też instytucje rekomendujące.

Powyższa metoda wchodzi w życie z dniem jej publikacji.

 

UWAGI

Aplikacje niekompletne lub niespełniające wymogów formalnych stypendiów nie będą rozpatrywane.

Aplikujący zostanie zdyskwalifikowany, jeżeli jakiekolwiek dokumenty zostaną sfałszowane lub podrobione lub jeżeli zostaną skompletowane i złożone przez kogokolwiek innego niż sam aplikujący.

Jeśli beneficjent stypendium z jakichś powodów nie może pojawić się w swojej instytucji w dniu rejestracji, powinien w formie pisemnej poinformować o tym uczelnię przyjmującą co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem rejestracji. Osobom, które bez wyjaśnienia nie pojawią się na uczelni w dniu rejestracji, stypendium zostanie odebrane.

Stypendium zostanie anulowane, jeżeli kandydat nie przejdzie pozytywnie badań lekarskich, porzuci lub przerwie uczęszczanie na zajęcia.

 

KONTAKT

Division of Scholarship, Confucius Institute Headquarters (Hanban) 
Adres: 129, Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing, 100088 
Fax: +86-10-58595727

E-mail: scholarships@hanban.org