PARTNERZYREKRUTACJA 2024/2025

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STYPENDIA IK/CLEC 2024/2025

 

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI, POZORNIE BŁAHYMI BŁĘDAMI, JAKIE POPEŁNIAJĄ APLIKUJĄCY PODCZAS WYPEŁNIANIA FORMULARZA, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KRÓTKIM
PRZEWODNIKIEM (FAQ) oraz PRZYKŁADOWYM WYPEŁNIONYM FORMULARZEM

 

Uprzejmie informujemy, że 1 MARCA 2024 rozpoczęła się rekrutacja na STYPENDIA DO CHIN z puli Confucius Institute Headquarters// Center For Language Education And Cooperation (CLEC) (dawniej Hanban) na rok akademicki 2024/2025.


Z rekomendacji Instytutu Konfucjusza UAM można ubiegać się o następujące rodzaje stypendiów:

 1. DTCSOL - Stypendium doktoranckie na kierunku: Nauczanie języka chińskiego jako obcego (Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
 2. MTCSOL – Stypendium magisterskie na kierunku: Nauczanie języka chińskiego jako obcego (Master's Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages);
 3. BTCSOL – Stypendium licencjackie na kierunku: Nauczanie języka chińskiego jako obcego (Bachelor's Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages);
 4. Stypendium roczne;
 5. Stypendium semestralne;

 

Warunki aplikowania

 O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki: 

 • obywatelstwo inne niż chińskie,
 • wiek: 16-35 lat (dnia 1 września 2024 r.),
 • w przypadku osób pracujących w charakterze nauczyciela j. chińskiego, górna granica wieku wynosi 45 lat, a u osób ubiegających się o stypendium na studia licencjackie (BTCSOL) – poniżej 25 lat,
 • brak problemów zdrowotnych (fizycznych oraz psychicznych),
 • dobre zachowanie i wyniki w nauce
 • zainteresowanie językiem i kulturą Chin,
 • niekaralność

 

 Procedura aplikacyjna

 

 1. Zapoznanie się z ofertą i wybór programu stypendialnego przez kandydata.

 

Deadline składania wniosków w systemie stypendialnym http://cic.chinese.cn:

 

a) do 15 kwietnia 2024 (programy rozpoczynające się w lipcu 2024),

b) do 15 maja 2024 (programy rozpoczynające się we wrześniu 2024),

c) do 15 września 2024 (programy rozpoczynające się w grudniu 2024),

d) do 15 listopada 2024 (programy rozpoczynające się w marcu 2025).

 

 1. Utworzenie konta na platformie cis.chinese.cn (jeśli ktoś w przeszłości starał się już o stypendium konfucjańskie, powinien utworzyć nowe konto).

 

Należy wypełnić formularz aplikacyjny, wybrać Instytut Konfucjusza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako instytucję rekomendującą oraz załączyć skany wymaganych dokumentów.

 

 1. Przesłanie na adres kongzi@amu.edu.pl wymaganych dokumentów, w celu zdobycia rekomendacji Instytutu Konfucjusza najpóźniej do 10 maja 2024 r..

 

APLIKACJE WYSŁANE PO 10 MAJA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

 • Wypełniony i podpisany formularz podania do Instytutu Konfucjusza UAM w Poznaniu z prośbą o rekomendację na stypendium. [do pobrania: DOC PDF]

 

 • Wypełniony formularz aplikacyjny ze strony cis.chinese.cn.

Do naszego IK należy wysłać wypełniony formularz dostępny po uzupełnieniu WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH PÓL, który można wygenerować klikając 预览/PREVIEW.  

 

 • skan podpisanego formularza RODO [do pobrania: DOC PDF]

 

 • najwyższy uzyskany dyplom (lub zaświadczenie o byciu studentem) oraz transkrypt ocen w j. angielskim (na etapie udzielania rekomendacji dopuszczalne jest przesłanie zwykłych kopii dokumentów w języku polskim, jednak do systemu cis.chinese.cn należy przesłać kopie notarialne oraz tłumaczenia uwierzytelnione tam, gdzie dokumenty te są wymagane)
 • Certyfikat ważnego egzaminu HSK i HSKK
 • List polecający od pracownika naukowego oraz zobowiązanie (dla MTCSOL).
 • Skan paszportu (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi).

Wymagane dokumenty należy złożyć w języku chińskim lub angielskim.

UWAGA

Proszę nie wysyłać aplikacji w systemie przed załączeniem naszego listu rekomendacyjnego (patrz krok 5.). Taka aplikacja zostanie cofnięta.

 1. Otrzymanie decyzji o przyznaniu rekomendacji oraz skanu listu rekomendacyjnego drogą mailową.
 1. Załadowanie listu rekomendującego w systemie cis.chinese.cn
 1. Wysłanie aplikacji w systemie i poinformowanie o tym IK drogą mailową (kongzi@amu,edu.pl)

Jeśli wszystko będzie w porządku, IK zatwierdzi wniosek i zostanie on skierowany do akceptacji na kolejnych etapach. W przypadku braków, niepoprawnych danych lub załadowania plików w złym formacie aplikacja zostaje cofnięta w systemie do poprzedniego etapu. Prosimy o obserwowanie sytuacji w systemie.   

 1. Rozpatrywanie aplikacji przez wybrane uczelnie, a następnie przez Center For Language Education And Cooperation (CLEC) (dawniej Hanban). Na każdym etapie wniosek może być cofnięty – prosimy o obserwowanie sytuacji w systemie.
 1. Publikacja wyników na około dwa-trzy miesiące przed planowanym terminem przyjęcia stypendystów na uczelni.
 1. Aplikanci, którzy otrzymali pozytywną decyzję muszą zatwierdzić ofertę stypendialną instytucji przyjmującej, aby przejść przez kolejne procedury związane ze studiowaniem w Chinach. Należy wydrukować certyfikat CIS (tj. zaświadczenie o otrzymaniu stypendium), który dostępny będzie w systemie elektronicznym oraz po przybyciu na uczelnię zarejestrować się w instytucji przyjmującej w wyznaczonym terminie

 

 

RODZAJE STYPENDIÓW KONFUCJUCJAŃSKICH

 • Stypendium doktoranckie DTCSOL

Stypendium obejmuje cztery lata akademickie.

Rozpoczyna się we wrześniu 2024 roku.

Aplikujący powinien:

 • posiadać tytuł magistra (kierunku z zakresu nauczania języka chińskiego jako obcego, językoznawstwa lub innego kierunku związanego z edukacją);
 • otrzymać co najmniej 200 punktów z egzaminu HSK 6 oraz co najmniej 60 punktów z egzaminu HSKK na poziomie zaawansowanym
 • posiadać ponad dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka chińskiego lub pokrewnych dziedzinach
 • pierwszeństwo w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które po ukończeniu studiów mają zagwarantowane stanowisko pracy w instytucji dydaktycznej (wymagane jest potwierdzenie od przyszłego pracodawcy).

 

 • Stypendium magisterskie MTCSOL

Stypendium obejmuje dwa lata akademickie.

Rozpoczyna się we wrześniu 2024 roku.

Aplikujący powinien:

 • posiadać tytuł licencjata lub jego ekwiwalent;
 • otrzymać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK 5 oraz co najmniej 60 punktów z egzaminu HSKK na poziomie średniozaawansowanym
 • pierwszeństwo w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które po ukończeniu studiów mają zagwarantowane stanowisko pracy w instytucji dydaktycznej (wymagane jest potwierdzenie od przyszłego pracodawcy).

 

 • Stypendium licencjackie BTCSOL

Stypendium obejmuje cztery lata akademickie.

Rozpoczyna się we wrześniu 2024 roku.

Aplikujący powinien:

 • posiadać dyplom ukończenia szkoły średniej.
 • otrzymać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK 4 oraz co najmniej 60 punktów z egzaminu HSKK na poziomie średniozaawansowanym

 

 • Stypendium roczne

Stypendium przeznaczone dla studentów Instytutu Konfucjusza, zagranicznych nauczycieli języka chińskiego, studentów sinologii, osób z wysokimi wynikami egzaminu HSK.

Studenci międzynarodowi, którzy obecnie studiują w Chinach NIE MOGĄ otrzymać stypendium.

Stypendium obejmuje jeden rok akademicki (11 miesięcy) i rozpoczyna się we wrześniu 2024. 

a)  Aplikujący, chcący studiować na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcego powinien:

 • otrzymać co najmniej 270 punktów z egzaminu HSK 3
 • przedstawić wynik egzaminu HSKK

Program tego stypendium skierowany jest do nauczycieli chińskiego i studentów kierunków związanych z językiem chińskim, którzy przygotowują się do studiów magisterskich na kierunku Nauczanie chińskiego jako języka obcego.

 1. b) Aplikujący chcący uczyć się na kierunku  Literatura chińskaHistoria Chin bądź Filozofia chińska poziom zaawansowany powinien :
 • otrzymać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK 4 oraz co najmniej 60 punktów z egzaminu HSKK na poziomie średniozaawansowanym.

Program tego stypendium skierowany jest do studentów i pracowników naukowych prowadzących badania w dziedzinie sinologii oraz do osób chcących w przyszłości zawodowo zajmować się tłumaczeniami.

 1. c) Aplikujący chcący uczyć się na kierunku Nauka Języka Chińskiego powinien:
 • otrzymać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK 3.
 • pierwszeństwo w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które przedstawią wynik egzaminu HSKK.

5) Stypendium semestralne

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które wcześniej nie studiowały w Chinach.

Stypendium obejmuje jeden semestr akademicki (5 miesięcy). Naukę rozpocząć można we wrześniu 2024 lub marcu 2025.

Aplikujący posiadający wizę studencką  X1 lub X2 nie otrzymają stypendium.

 1. a) Aplikujący chcący studiować na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcego, Literatura chińskaHistoria Chin bądź Filozofia chińska powinien:
 • otrzymać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK 3.
 • przedstawić wynik egzaminu HSKK.

Program tego stypendium skierowany jest do studentów i pracowników naukowych zajmujących się propagowaniem języka chińskiego.

 1. b) Aplikujący chcący uczyć się na kierunku Medycyna chińska i kultura Taiji powinien:
 • przedstawić wynik egzaminu HSK,
 • pierwszeństwo w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które przedstawią również wynik egzaminu HSKK.

Program tego stypendium skierowany jest do osób zainteresowanych popularyzowaniem kultury chińskiej, które mają ku temu odpowiednie kwalifikacje.

B. Stypendia Łączone (Joint Program Scholarships)

Stypendia są wspólnie finansowane przez CLEC i wydziały edukacyjne, uniwersytety lub Instytucje Goszczące. Informacje o metodach przyjęcia, wytycznych i liczbie stypendiów będą dostępne na stronie International Chinese Language Teachers Scholarship.

C. Program stypendiów online

 • a) Program dla jednorocznych kursów języka chińskiego rozpoczyna się we wrześniu lub marcu każdego roku. W większości przypadków wymagany jest wynik 180 z testu HSK (poziom 3), a pierwszeństwo będą miały osoby, które przedstawią również wynik testu HSKK.
 • b) Program dla semestralnych kursów języka chińskiego rozpoczyna się we wrześniu lub marcu każdego roku. W większości przypadków wymagany jest wynik testu HSK (niezależnie od poziomu lub wyniku).
 • c) Prosimy o skonsultowanie się z Instytucją Goszczącą w sprawie kwalifikacji i aplikacji do Specjalnych Programów Studiów Online.

 

Laureaci finału konkursu "Chiński Most" powinni zalogować się w systemie International Chinese Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship i przedstawić dokumenty odpowiednim instytucjom przyjmującym. W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się pod podanym adresem: chinesebridge@hanban.org.

W sprawie programów studiów i kursów, prosimy kontaktować się BEZPOŚREDNIO z instytucją goszczącą.

Instytucja przyjmująca ma prawo wymagać rozmowy kwalifikacyjnej z aplikującym.

Od beneficjentów stypendium Instytutu Konfucjusza wymagane będzie podejście do określonych egzaminów celem weryfikacji postępów w nauce, patrz: METODY ROCZNEJ EWALUACJI STYPENDYSTÓW INSTYTUTU KONFUCJUSZA(Annual Appraisal Procedures of Confucius Institute Scholarship).

Osoby, które nie zarejestrują się na czas, nie przejdą wymaganej oceny stanu zdrowia, porzucą naukę w czasie jej trwanie i/lub będą zawieszone w szkole zostaną pozbawione stypendium.

DOKUMENTY DLA APLIKUJĄCYCH NA STYPENDIUM KONFUCJUSZA

Instytucje rekomendujące oraz goszczące powinny sprawdzić zgodność wszystkich dokumentów z wymaganiami oraz sprawdzić zgodność imienia aplikującego, jego obywatelstwa oraz stałego adresu na paszporcie. Jeżeli powyższe dokumenty nie są w wersji chińskiej lub angielskiej, wymagane jest tłumaczenie notarialne dokumentów.

DLA WSZYSTKICH APLIKUJĄCYCH

 • Skan strony paszportu ze zdjęciem. Kandydaci poniżej 18 roku życia powinni złożyć dokumenty informujące, kto będzie ich prawnym opiekunem w Chinach.
 • Wyniki ważnego HSK i HSKK (uwaga! termin ważności 2 lata!)
 • List polecający podpisany przez kierownika instytucji rekomendującej (z zaznaczeniem czy aplikujący jest studentem Instytutu Konfucjusza lub innej uczelni. Nauczyciele języka chińskiego powinni dostarczyć list polecający od pracodawcy oraz referencje).

DLA APLIKUJĄCYCH NA STYPENDIA KOŃCZĄCE SIĘ ZDOBYCIEM STOPNIA NAUKOWEGO

 • Dyplomy (najwyższe uzyskane) oraz transkrypcje ocen. Tłumaczenia dyplomów kształcenia wyższego oraz zaświadczenia o studiach.
 • Aplikujący o stypendium MTCSOL oraz stypendium roczne + MTCSOL są zobowiązani dostarczyć 2 listy referencyjne od dwóch pracowników naukowych. Kandydaci pracujący na stanowisku nauczyciel języka chińskiego są proszeni o dostarczenie umowy o pracę oraz listu rekomendacyjnego wystawionego przez instytucję zatrudniającą.

INSTYTUCJE PRZYJMUJĄCE POINFORMUJĄ, JEŚLI WYMAGANE BĘDĄ DODATKOWE DOKUMENTY.

 

WARUNKI FINANSOWE STYPENDIÓW KONFUCJAŃSKICH 2024/2025

W roku akademickim 2024/2025 stypendium konfucjańskie pokrywa:

 • czesne uczelniane,
 • zakwaterowanie,
 • kieszonkowe
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Czesne uczelniane pokrywa koszta nauki na uczelni, która przyjęła danego stypendystę. Ponadto finansuje także wydarzenia kulturalne organizowane przez uniwersytet oraz opłatę za egzamin HSK i HSKK (dla stypendystów stypendium rocznego raz w trakcie trwania roku akademickiego, a dla stypendystów stypendium semestralnego raz w semestrze). Stypendium nie obejmuje materiałów edukacyjnych oraz biletów wstępów do atrakcji turystycznych.

Zakwaterowanie obejmuje opłatę za akademik danej uczelni, przeważnie w pokoju dwuosobowym. Stypendysta może również zdecydować się na zamieszkanie poza kampusem (za zgodą uczelni). W takim wypadku uczelnia wypłacać będzie 700 yuanów miesięcznie na osobę (uczelnia może wypłacać powyższą kwotę raz w miesiącu lub całość raz na kwartał).

Kieszonkowe wypłacane będzie przez daną uczelnię co miesiąc. Beneficjenci stypendiów licencjackiego BTCSOL, rocznego i semestralnego otrzymywać będą 2500 yuanów miesięcznie, natomiast beneficjenci stypendium magisterskiego MTCSOL na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcego otrzymywać przysługuje 3000 yuanów miesięcznie.

W każdym semestrze należy stawić się w określonym przez dana uczelnie dniu rejestracji i przejść przez procedury rejestracyjne, w przeciwnym wypadku stypendysta pozbawiony zostanie stypendium.

Status rekrutacji oparty jest na semestrze instytucji przyjmującej. Studenci, którzy są przyjęci do 15 dnia miesiąca (z tym dniem włącznie) są upoważnieni do pełnego miesięcznego stypendium. Studenci, którzy są przyjęci po 15 dniu miesiąca otrzymają tylko połowę stypendium.

Stypendium w miesiącu ukończenia nauki zostanie przydzielone pół miesiąca później, po potwierdzeniu przez instytucje przyjmującą statusu ukończenia nauki.

W trakcie semestru stypendium zostanie zawieszone na czas nieobecności studentowi, który z powodów osobistych jest nieobecny (wyjedzie z Chin) na dłużej niż 15 dni (nie wliczając świąt ustawowych i ferii zimowych). Stypendium zostanie zawieszone (nie będzie dłużej przyznawane), jeżeli student wyjedzie lub zrezygnuje z powodów osobistych.

Kompleksowe ubezpieczenie medyczne jest zapewnione przez instytucje przyjmującą zgodnie z przepisami odnośnie międzynarodowych studentów. Opłata za ubezpieczenie dla półrocznych to 400 yuanów, a rocznych i dłuższych wynosi 800 yuanów na osobę rocznie.

Beneficjenci stypendium rocznego i stypendium na jeden semestr są zobowiązani do wzięcia udziału w egzaminie z języka chińskiego, przed ukończeniem stypendium. Koszty są zwracane przez instytucję przyjmującą.

W każdym semestrze formularze rejestracyjne nowych i kontynuujących naukę stypendystów, raporty dotyczące utraty stypendium lub wstrzymania wypłaty kieszonkowego ect. należy dostarczyć jednostce ds. egzaminów i stypendiów Hanbanu w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru.

 

METODY ROCZNEJ EWALUACJI STYPENDYSTÓW INSTYTUTU KONFUCJUSZA

Dla zapewnienia jak najlepszej efektywności przyznawanych przez Instytut Konfucjusza stypendiów oraz dodatkowej motywacji stypendystów, sformułowane zostały poniższe zasady przeprowadzania rocznej ewaluacji beneficjentów stypendium Instytutu Konfucjusza.

Roczna ewaluacja dotyczyć będzie stypendiów, których czas trwania jest dłuższy niż jeden rok. Stypendia, które podlegać będą kontroli to:

Stypendium magisterskie

Stypendium  licencjackie

Roczna ewaluacja przeprowadzana będzie począwszy od drugiego roku nauki i decydować będzie o tym, czy stypendysta będzie mógł kontynuować pobieranie stypendium w następnym roku.

Instytucja przyjmująca powinna dokładnie ocenić wyniki w nauce, umiejętności językowe i ocenić całokształt pracy (zgodnie z poniższymi wytycznymi),  a także przedstawić wszelkie uwagi i sugestie dotyczące stypendysty. Na tej podstawie instytucja przyjmująca podejmie decyzję czy student pobierać będzie stypendium pełne, częściowe czy wypłacanie stypendium zostanie przerwane.

Osoby, którym z jakiś powodów zatrzymano stypendium lub otrzymywały stypendium częściowe, mają szansę na wznowienie otrzymywania stypendium lub zmianę wypłacanego stypendium z częściowego na pełne, pod warunkiem, że w kolejnym roku otrzymają wynik na poziomie 80 lub 85 punktów.

Instytucje goszczące laureatów „Chińskiego Mostu”, w tym studentów studiów magisterskich, licencjackich i doktorskich, zobowiązane są do dopasowania programów kursów tak, aby były zgodne z wytycznymi dotyczącymi rocznej ewaluacji.

Wyniki w nauce: kontroli poddane zostaną wyniki egzaminów końcowych po pierwszym semestrze i wyniki egzaminów śródsemestralnych przeprowadzanych w drugim semestrze. Aby dalej otrzymywać stypendium pełne należy uzyskać średni wynik na poziomie 85 punktów (pod uwagę brana będzie średnia wyników z poszczególnych przedmiotów).  Beneficjent stypendium częściowego musi uzyskać średni wynik na poziomie 80 punktów, przy czym wyniki maksymalnie dwóch przedmiotów mogą być poniżej 80 punktów.

Umiejętności językowe beneficjenta stypendium muszą osiągnąć podane poniżej poziomy:

Beneficjenci stypendium magisterskiego na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcy: HSK 6 – powyżej 180 punktów, HSKK poziom średniozaawansowany – powyżej 70 punktów.

Beneficjenci stypendium licencjackiego:

Pierwszy egzamin: HSK 5 – powyżej 180 punktów

Drugi egzamin: HSK 5 –  powyżej 240 punktów

Trzeci egzamin: HSK 6 – powyżej  180 punktów

Co roku muszą podchodzić do egzaminu HSKK poziom średniozaawansowany. Wyniki stypendysty będą opiniowane.

Ocena za całokształt pracy. Na tę ocenę składają się: miejsce w rankingu wyników w nauce, postawa i zachowanie studenta oraz frekwencja. Aby nadal pobierać stypendium pełne, stypendysta musi otrzymać ocenę na poziomie „wybitny” (powyżej 85 punktów). Dodatkowo studenci studiów magisterskich na kierunku Nauczanie chińskiego jako język obcy muszą ponownie dostarczyć Letter of commitment (napisany w języku chińskim).

W poniższych sytuacjach stypendium przestanie być wypłacane:

 • Jeśli stypendysta dopuści się złamania chińskiego prawa, regulaminu uczelni lub wymierzona zostanie mu kara dyscyplinarna.
 • Jeśli średnia wyników ze wszystkich przedmiotów stypendysty nie osiągnie poziomu 80 punktów.
 • Jeśli stypendysta zmieni uczelnię lub przerwie naukę.
 • Jeśli stypendysta nie weźmie udziału w corocznej ewaluacji.
 • Jeśli stypendysta bez usprawiedliwienia nie podejdzie do egzaminów HSK i HSKK lub jego wyniki nie osiągną wymaganego poziomu.

 

PROCEDURA EWALUACJI

 • Instytucja przyjmująca jest zobowiązana dostarczyć wszystkim stypendystom zobligowanym do wzięcia udziału w rocznej ewaluacji szczegółowe informacje dotyczące egzaminów oraz stworzyć odpowiednie warunki egzaminacyjne dla studentów biorących udział w egzaminie HSK i HSKK.
 • Instytucja przyjmująca powinna zalogować się do systemu stypendialnego Instytutu Konfucjusza (http://cic.chinese.cn) , a następnie ściągnąć dokument „Formularz rocznej ewaluacji stypendystów Instytutu Konfucjusza”, który należy rozesłać do studentów celem wypełnienia.
 • Instytucja przyjmująca zobowiązana jest do opublikowania wyników ewaluacji i do 20.06 roku przekazać wszystkie dokumenty, w tym informacje o stypendiach częściowych i zatrzymaniu wypłat, Hanbanowi.
 • Na podstawie otrzymanych materiałów Hanban wystosuje odpowiednie uwagi i do dnia 15.07 roku przekaże je odpowiednim instytucjom.

Następnie ogłoszona zostanie lista stypendystów, a osoby, których stypendia zostały wstrzymane zostaną poinformowane przez instytucję przyjmującą. Poinformowane zostaną też instytucje rekomendujące.

Powyższa metoda wchodzi w życie z dniem jej publikacji.

 

UWAGI

Aplikacje niekompletne lub niespełniające wymogów formalnych stypendiów nie będą rozpatrywane.

Aplikujący zostanie zdyskwalifikowany, jeżeli jakiekolwiek dokumenty zostaną sfałszowane lub podrobione lub jeżeli zostaną skompletowane i złożone przez kogokolwiek innego niż sam aplikujący.

Jeśli beneficjent stypendium z jakichś powodów nie może pojawić się w swojej instytucji w dniu rejestracji, powinien w formie pisemnej poinformować o tym uczelnię przyjmującą co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem rejestracji. Osobom, które bez wyjaśnienia nie pojawią się na uczelni w dniu rejestracji, stypendium zostanie odebrane.

Stypendium zostanie anulowane, jeżeli kandydat nie przejdzie pozytywnie badań lekarskich, porzuci lub przerwie uczęszczanie na zajęcia.

 

KONTAKT

Division of Scholarship, Confucius Institute Headquarters (Hanban) 
Adres: 129, Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing, 100088 
Fax: +86-10-58595727

E-mail: scholarships@hanban.org