PARTNERZYKonferencje i wydarzeniaChiny od zawsze stanowiły inspiracje dla badaczy z Zachodu, których bez reszty pochłonęła ich odmienność i niezwykłość. Czy jednak kiedykolwiek udało im się jednoznacznie określić pojęcie „Chiny”? Czy w ogóle możliwe jest stworzenie spójnego obrazu kraju o tak ogromnym zróżnicowaniu kulturowym i językowym? Kraju o przebogatej tradycji i nieprzerwanej od tysiącleci historii? Celem konferencji jest zaprezentowanie Chin jako kraju o ogromnym zróżnicowaniu kulturowym i językowym, oraz pokazaniu wpływu tej różnorodności na pozycje Chin na arenie międzynarodowej. Konferencja skierowana jest do wszystkich studentów i doktorantów, których zainteresowania skoncentrowane są na współczesnych problemach Państwa Środka. Przewidywany czas trwania konferencji to dwa dni. Proponowane są trzy spotkania panelowe, na których uczestnicy zaprezentują trwające 20 minut referaty związane z tematem głównym panelu. Moderator każdego panelu przedstawi wykład wprowadzający w dane zagadnienie.

Aby wziąć udział w konferencji należy wysłać abstrakt (ok. 250 słów) na adres kns.zhongguo@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2010. W temacie e-maila prosimy o wpisanie: „Oblicza Chin 2011”, << imię i nazwisko >>.
[program konferencji]
[więcej]Zakładamy, że konferencja pozwoli przybliżyć jaki wpływ na sztukę w Europie przez stulecia wywarły Chiny. Od XVII w. wzrastało w Europie zainteresowanie pochodzącymi z Chin przedmiotami sztuki użytkowej. Wzory chińskie szczególnie popularne były w sztuce rokoko, zwłaszcza we Francji, Holandii, Niemczech i Anglii. Występowały także w XIX w. Do chinoiserie należały motywy (np. postacie Chińczyków, wschodnie krajobrazy, roślinność, smoki, ptaki), formy architektoniczne (pagody) i elementy wyposażenia wnętrza (parawany), techniki zdobnicze (wyroby z laki), wyroby rzemiosła artystycznego itp. Chinoiserie występowały w architekturze wnętrz (boazerie, wyroby z laki), w malarstwie (Antoine Jean Watteu, Françoise Boucher), w sztuce ogrodowej (pagody) oraz w rzemiośle artystycznym (holenderskie fajanse np. z Delft, porcelana, produkcja tkanin). W meblarstwie chinoiserie wywarła wpływ na styl chippendale. W Polsce chinoiserie znalazła odbicie m.in. w chińskich gabinetach w pałacach w Wilanowie i Łańcucie i ogrodach w Jabłonnie i Wilanowie. [więcej]

Jagiellonian University Confucius Institute in Kraków and Middle and Far Eastern Studies Department will host a workshop on April 26-27 2010 where faculty and students (graduate and advanced and undergraduate students) can share work in progress and discuss theoretical models and case studies in the humanities and social sciences focused on a shared theme. The workshop will be devoted to the analysis of China at the beginning of the XXI century - the main question is "What will be China's position in the next few decades?" and the answer shoukd be given on the basis of carefull examination of current situation of China in relation to its neighbours and the rest of the world. [więcej]
3. Warsztaty w Zakopanem, 17 - 22 maja 2010 r.

Instytut Konfucjusza w Opolu zaprasza studentów i kursantów do udziału w warsztatach chińskiej kultury i języka, które odbędą się w Zakopanem w dniach 17-22 maja 2010 r.

W programie warsztatów przewidziane są zajęcia z języka chińskiego, kaligrafii, kulturowych także uwarunkowań kulturowych w biznesie międzynarodowym.

Koszt uczestnictwa w warsztatach obejmuje 500 zł (nocleg i wyżywienie). Koszty transportu i ubezpieczenia nie są wliczone.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 kwietnia 2010 r.

Termin płatności - 15 kwietnia 2010 r.

Ilość miejsc ograniczona.

Szczegóły oraz formularz zgłoszenia na stronie: instytutkonfucjusza.po.opole.pl
4. 10-11.05.2010 - Konferencja naukowa w Obrze, "Misjonarze między Wschodem i Zachodem. W 400 rocznicę śmierci ojca Matteo Ricciego SI"

W roku 2010 mija czterysta lat od śmierci ojca Matheo Ricciego SI, który w powszechnej pamięci historycznej pozostaje jako wielki misjonarz Chin i niestrudzony promotor dialogu międzykulturowego. Rocznica ta skłania do przypomnienia zarówno jego postaci, jak i idei, którym poświęcił swoje życie. Jest to także sprzyjający moment do zastanowienia się nad rolą misjonarzy w duchowym procesie "budowania mostów" między odległymi cywilizacjami. Szczególnie odnosi się to do transferu myśli i wiedzy, które za sprawą postaci takich jak ojciec Ricci, od wieków przenikały ze Wschodu do Europy i z Zachodu do Chin.

Celem naszej konferencji jest zatem rozpoznanie znaczenia dziedzictwa działalności ojca Ricciego i innych misjonarzy w Azji, dla tworzenia duchowej przestrzeni spotkania ludzi i idei należących do odmiennych kręgów kulturowych. Przedmiotem namysłu stają się więc tu nie tyle same problemy misjologiczne, ile ich uwikłanie w szerszy kontekst komunikacji międzykulturowej i pamięci historycznej. [więcej]