PARTNERZYO Instytucie Konfucjusza w Poznaniu

Instytut Konfucjusza to projekt promocji języka i kultury chińskiej. Sieć Instytutów Konfucjusza, stworzona przez Biuro ds. Promocji Języka Chińskiego przy Chińskim Ministerstwie Edukacji powstała w celu przełamania stereotypów dotyczących Chin, w tym przekonania, że "chińszczyzna" jest nie do nauczenia. Rok 2008 przyniósł olbrzymią promocję Chin poprzez Igrzyska Olimpijskie i zapewne przyczyni się do zwiększenia liczby entuzjastów głębszego poznania języka, zwyczajów i historii Państwa Środka. Liczbę użytkowników standardowego języka chińskiego (tzw. mandaryńskiego) szacuje się na 1,4 miliarda, co czyni go najbardziej rozpowszechnionym językiem świata.

Historia Instytutów Konfucjusza nie jest zbyt długa. W 2004 roku otworzono pierwszą, pilotażową instytucję w Taszkiencie, a w tym samym roku, jesienią założono w Seulu pierwszy Instytut Konfucjusza. Od tego czasu podobne instytuty zaczęły powstawać przy ośrodkach akademickich całego świata. Pierwszy Europejski Instytut Konfucjusza powstał w Sztokholmie w 2005 roku. W Polsce, jako 108 na świecie powstał Instytut Konfucjusza w Krakowie. Działalność IK przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zainaugurowana została w czerwcu 2008r.

PARTNERZY INSTYTUTU KONFUCJUSZA W POZNANIU:


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy z 28 października 1611 r. Kolegium Jezuickie zaistniało jako pierwszy w Poznaniu uniwersytet. Dopiero 7 maja 1919 roku, 308 lat po formalnym powołaniu do życia uniwersytetu przez króla polskiego, odbyła się w Poznaniu uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, jak początkowo nazywano Uniwersytet Poznański. Od r. 1955 jako Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, przetrwał okres osłabienia jego struktury, pozostał główną uczelnią Poznania i stopniowo zyskiwał na znaczeniu w systemie polskiego szkolnictwa wyższego. Nowe perspektywy rozwoju otworzyły się przed Uniwersytetem w roku 1989 wraz z załamaniem się poprzedniego systemu politycznego.

Obecnie jest to największa uczelnia Poznania i jeden z czołowych uniwersytetów polskich. Na jego renomę wpływa tradycja, osiągnięcia naukowe kadry akademickiej i atrakcyjny program kształcenia studentów. Jest jedną z tych instytucji w Polsce, które odegrają znaczącą rolę w procesie cywilizacyjnych przeobrażeń współczesnego świata. Patronują mu wśród ponad 100 doktorów honorowych: Maria Skłodowska-Curie, Wisława Szymborska, Javier Solana.


Chińskie Państwowe Biuro Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego (Hanban):

Instytucja ta została utworzona w 1987 roku w celu popularyzacji języka chińskiego. Do misji Hanban należy także kulturalna, technologiczna i handlowa współpraca oraz promowanie wymiany naukowej. Od 2004 roku Hanban powołuje i koordynuje działalność Instytutów Konfucjusza na całym świecie.